Temas Tanklı Paket Ozon Sistemleri

You are currently viewing Temas Tanklı Paket Ozon Sistemleri
Ozone Generator Skid Swimming Pool System

YÜZME HAVUZLARI VE SU PARKLARI İÇİN TEMAS TANKLI PAKET OZON SİSTEMLERİ

MAT, ozon temas SKID (modüler parçaların tek ünite haline getirilmesi) sistemleri yeniden tasarlamaya karar verdi. Ekipmanlarımız Araştırma – Geliştirme ve saha denemelerinde 3 yılı aşan süre sonunda üretildi. Genellikle standart basınç tanklarının ozonun suya nüfus etmesi için yeterli olduğu düşünülüyordu.

Dezenfeksiyon, güvenli yüzme suyu sağlamak için çok bariyerli yaklaşımın kilit bir bileşenidir.En etkili dezenfeksiyon, bir dezenfektan kalıntı konsantrasyonunun (C), mg / L cinsinden ve etkili dezenfektan temas süresinin (T) bir ürünü olarak tanımlanan temas süresi (CT) ile dakika cinsinden gösterilir. CT değeri, farklı çalışma koşulları altında inaktivasyon seviyesini ilişkilendirmek için geliştirilmiştir.

Arıtma işlemlerine bağlı olarak, bir yüzey suyu kaynağı için Kripto ve Giardiaların uzaklaştırılması / inaktivasyonu gerekebilir. Su kalitesinin önemli ölçüde bozulması virüs, Cryptosporidium ve Giardia’nın daha fazla uzaklaştırılmasını veya inaktive edilmesini gerektirebilir.

MAT Temas Tanklı Paket Ozon Sistemleri ozon temasını en uzun şekilde sağlamak için dizayn edilmiştir. MAT Temas Tanklı Paket Ozon Sistemleri çözünürlük verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için temas tankındaki suyu basınçlandıran kendi pompasına sahiptir. Aynı zamanda MAT ozon temaslı SKID sistemlerinin üzerinde güvenlik amaçlı ozon imha ünitesi mevcuttur.

Temas Tanklı Paket Ozon Sistemleri - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ